Kommunikation

Presentationsteknik

Teambuilding

Storytelling

affärskommunikation

Försäljning för icke säljare

Utbildning för utbildare

kOMMUNIKATIONENS KÄRNA

Alla våra kommunikationsutbildningar bygger på forskning kring evolutionsbiologi och psykologi. Det enda sättet att förstå dig själv och människor omkring dig är genom att förstå hur våra hjärna och känslor har formats genom evolutionen. Denna insikt ger dig förutsättningar att hantera människor bättre i alla situationer. Kommunikation är kärnan i alla områden vi utbildar inom. Ledarskap, teambuilding och försäljning bygger alla på hur väl vi kommunicerar. Genom att skapa bättre relationer med kunder, kollegor och inte minst dig själv skapar du också förutsättningar för varma, värdefulla och lönsamma relationer.

Kommunicera bättre!

Våra kommunikationsutbildningar är heltäckande och ger er verktyg för intelligentare kommunikation. Genom att utveckla verbal och icke verbal kommunikation kommer du få fram det du verkligen vill förmedla på ett ärligt och förtroendeingivande sätt.

Kommunikationbild

Vill ni förbättra er kommunikation?

Om svaret är ja, kan vi stå till tjänst. Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss!

Vi blir varje dag involverade i någon form av kommunikation, men blir vi någonsin bättre på det? Kommunikation är så fundamentalt i våra liv att vi sällan tänker på det men små indikationer som registreras i vårt undermedvetna påverkar vårt tycke om allting som kommunicerar med oss. Detta är något som utvecklats via evolutionen eftersom vår överlevnad har hängt på det. Vår kommunikationsutbildning ökar förståelsen för grundläggande faktorer inom kommunikation och retorik så att samspelet mellan er och era medmänniskor kan förbättras. Intriger inom organisationer är vanligt och växer sig större om de inte ventileras och konflikträdslan som många svenskar besitter kan leda till organisatoriskt förfall. Kommunikation är viktigt inom arbetslivet då man ofta måste jobba i grupp. För att lära sig att förhålla sig till andra individer, hur man leder dem och hur saker blir gjorda på ett produktivt sätt, via projekt, vänligen läs mer om vår projektledningsutbildning här.

Var denna utbildningen inte det ni sökte?

Skulle en annan utbildning passa bättre?

Läs vidare om våra andra utbildningar och tjänster för att hitta det som krävs för att ta dig och din verksamhet närmare målet! 

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?

Vad händer efter att målet uppnåtts?