Integritetspolicy

Här kan du läsa om:

  1. Stick Uts integritetspolicy (hantering av personuppgifter)
  2. Hur vi använder cookies
  3. Om sidans ansvarige utgivare

1. Stick Uts integritetspolicy

För oss har det alltid varit viktigt att värna om din personliga integritet och vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Syftet med att vi samlar in personuppgifter är att du ska få en bättre upplevelse av vår webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om det längre ner.

Hantering av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 och då ersätter personuppgiftslagen (PuL):

Stick Ut AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter?

De personuppgifter som Stick Ut AB samlar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och hantera såväl våra (Stick Uts) förpliktelser som dina önskemål. Syftet är att du ska få en bättre upplevelse av Stick Uts webbplats och våra erbjudanden till dig. Stick Ut kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer, marknadsföra våra tjänster, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar bara in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara till exempel:

  1. Person- och kontaktinformation. Till exempel namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Vid bokning av utbildning även organisationsnummer, adress, kundnummer och arbetsplats, information vi behöver för att administrera din utbildning, samt för att få kontakt med dig.
  2. Enhetsinformation. T.ex. IP-adress, tidszon, språkinställningar, webbläsarinställningar, plattform och skärmupplösning m.m.  Denna information lämnar du när du besöker vår webbplats. Läs mer i avsnittet om Cookies. Informationen används enbart i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.
  3. Geografisk information. Din geografiska placering används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.
  4. Information om vilka av våra utbildningar du visat intresse för. Detta för att kunna ge dig relevant och anpassad information.
  5. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet. Används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, samt i analytiskt syfte. Läs mer om Cookies längre ner.
  6. För dig som kund i form av deltagare på våra utbildningar, coachklient, uppdragsgivare för konsulttjänster eller andra uppdrag och tjänster sparar vi nödvändiga personuppgifter för att kunna leverera överenskommen tjänst. Det kan exempelvis vara kopplat till allergi eller önskemål kring kost, kontaktuppgifter, svar på behovsinventeringar eller analysverktyg.

Personuppgifter om barn

Vår verksamhet och webbplats riktar sig inte till personer under 16 år. Vi kommer inte medvetet samla personuppgifter om personer under 16 år.

Personuppgifter för deltagare du ger oss i egenskap av beställare

Du som delger oss personuppgifter för deltagare och personal i er verksamhet ansvarar för att du har rätt att delge oss den informationen. Vi behandlar dessa personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter delges enbart tredje part när detta är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande. Det kan exempelvis handla om digitala analyser som genomförs online i samband med utbildning där analysverktygen tillhandahålls av tredje part, att meddela eventuella allergier eller önskemål kring kost till leverantörer av förtäring samt delge dina uppgifter till eventuella kontrakterade, externa utbildningskonsulter i de fall det är påkallat. I dessa lägen har vi ansvar för att nödvändiga personuppgiftbiträdesavtal upprättats med tredje part och inte sparas längre än nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Den som är ansvarig för personuppgifter i en organisation äger ansvaret för att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal. Vi anser att vår integritetspolicy täcker de delar rörande personuppgifter rörande kund vi ansvarar för. Har ni som kund ett önskemål om att upprätta personuppgiftbiträdesavtal med oss är ni givetvis välkomna att kontakta oss och då med ett förslag på avtal utformat utifrån er policy och era riktlinjer.
Vi ansvarar för att teckna personuppgiftbiträdesavtal med de eventuella tredjepartsleverantörer av molntjänster eller motsvarande som används för personuppgifter för dig som kund.

Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, besök på vår webbplats, mail och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan i vissa fall kompletteras med information från offentliga register.

Dina personuppgifter lagras bara så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Stick Ut har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna och varifrån uppgifterna har hämtats. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring från Stick Ut.

Dessutom har du rätt att bli ”glömd” – det vill säga att vi raderar alla uppgifter vi har om dig. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Kontaktuppgifter rörande personuppgiftshantering

Oavsett vilket ärende du har är adressen: Stick Ut AB, Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg, och telefonnummer 0701-418 111. Du kan också skicka e-post till info@stickut.se.

2. Den här webbplatsen använder cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Post & Telestyrelsen definierar en cookie enligt följande:

”En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.”

Vi använder cookies för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt utifrån din användning. Det kan bland annat handla om vilka sidor du besöker, för att kunna presentera relevant information kopplad till dessa sidor. Cookien låter oss också veta om du besökt vår webbplats tidigare. Vi använder aldrig cookies med syfte att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök hos oss och för att kunna följa antalet besökare på vår webbplats. För bättre användarvänlighet och som grund för statistik och analys.

I din webbläsare kan du själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan också välja vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt är vårt bästa tips att du söker i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera några cookies kan du fortfarande besöka vår webbplats, men vissa funktioner kanske inte fungerar.

Läs mer om cookies och hur du gör för att ta bort dem: http://www.minacookies.se/

Konverteringsmätning med Facebookpixel

För att kunna analysera datatrafik och marknadsföringsresultat, och tillhandahålla relevanta annonser till dig, använder vi en Facebookpixel på vår webbplats. Pixeln aktiverar en cookie som lagras på din dator och sedan kan anropas på nytt. Med hjälp av pixeln kan vi samla in och analysera information om Facebook-annonser och deras effekt. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss och vi varken vill eller kan koppla uppgifterna till någon individ.

Facebookpixeln tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan till oss på Stick Ut AB och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

3. Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare av webbplatsen är Stick Ut AB. Har du frågor om oss, behöver du ytterligare information, vill du komma i kontakt med oss eller har du synpunkter på informationen här på webbplatsen kan du alltid kontakta oss på telefon 0701-418 111 eller e-post info@stickut.se.

Close Menu